:: กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของนักศึกษา ::

 
  ดาวน์โหลดคู่มือการรับรหัสผ่าน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรม : การอบรมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

ลงทะเบียนเข้าอบรม

ประเมินความพึงพอใจโครงการ