ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ส่งข้อความถึงคณบดี**หากยินดีให้ติดต่อกลับ โปรดกรอกข้อมูลด้านล่าง

ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ การแสดงความคิดเห็น หรือคำติชม ข้อความของท่านจะเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาคณะให้ดียิ่งขึ้นต่อไป